chuttersnap-800664-unsplash
01

Pozemné stavby

Profesijná štruktúra našej spoločnosti združuje manažérov, technikov a pracovníkov rôznych remeselných odborov a je vybudovaná tak, aby bola schopná komplexne zvládnuť akúkoľvek zákazku.

Pracovníci sú odborne spôsobilí poskytovať všetky služby a informácie potrebné pri príprave stavieb, vlastnej výstavbe alebo rekonštrukcii objektov.

Naša ponuka zaberá široké pole stavebných aj rekonštrukčných prác v odboroch:

  • pozemné a inžinierske staviteľstvo
  • zatepľovanie budov systémom Terranova
  • zemné práce s budovaním inžinierskych sietí
  • výstavba rodinných domov na kľúč

Disponujeme vlastným kvalitným strojným a vozidlovým parkom, ktorý pravidelne rozširujeme a modernizujeme.

Pri realizácii stavieb používame moderné technológie, prispôsobujeme sa najnovším požiadavkám stavebného trhu a kladieme dôraz na vysokú technickú profesionalitu.

asphalt-blur-daylight-1021683
02

CESTNÉ STAVBY

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné a technologické dodávky a s realizáciou dopravných a inžinierskych stavieb:

  • výstavba a opravy cestných komunikácii
  • regulácia a úprava vodných tokov
  • ekologické stavby
  • inžinierske stavby v celom rozsahu
  • oporné múry , sanácie svahov
  • parkoviská a spevnené plochy

Vieme zabezpečiť a zrealizovať stavby akéhokoľvek druhu v jednotlivých segmentoch cestného a vodohospodárskeho staviteľstva v plnom rozsahu, požadovanej kvalite a v primeranom termíne.

Plnenie nárokov jednotlivých investorov vieme zabezpečiť aj vďaka odborníkom, ktorých naša spoločnosť zamestnáva, potrebným vozovým parkom a mechanizmami.

03

PRENÁJOM STROJOV

MINIBAGER U 20 – 3

Výrobca: Kubota

Prevádzková hmotnosť

2380 kg

Výkon motora

19 PS / 14 kW

Rýpna sila

18,40 kN

Šírka podvozku

1300 / 1500 mm

Hĺbka výkopu

2540 mm

MINIBAGER U 25 – 3

Výrobca: Kubota

Prevádzková hmotnosť

2550 kg

Výkon motora

21 PS / 15,5 kW

Rýpna sila

21,60 kN

Šírka podvozku

1500 mm

Hĺbka výkopu

2820 mm

MINIBAGER U 55 – 4

Výrobca: Kubota

Prevádzková hmotnosť

5400 kg

Výkon motora

46,0 PS / 33,8 kW

Rýpna sila

42,30 kN

Šírka podvozku

1960 mm

Hĺbka výkopu

3630 mm

MINIBAGER KX 057 – 4

Výrobca: Kubota

Prevádzková hmotnosť

5545 kg

Výkon motora

46 PS / 33,8 kW

Rýpna sila

42,30 kN

Šírka podvozku

1960 mm

Hĺbka výkopu

3890 mm

MINIBAGER KX 080 – 3

Výrobca: Kubota

Prevádzková hmotnosť

8195 kg

Výkon motora

65 PS / 47,8 kW

Rýpna sila

46,00 kN

Šírka podvozku

2200 mm

Hĺbka výkopu

4600 mm

Kontakt

MaReHa s.r.o.

Hlavná 12, 059 21 Svit
• IČO 44969066
• DIČ 2022894698
• IČ DPH SK2022894698 podľa §4

Zodpovedná osoba:
Marcel Hlaváč
hlavac@mareha.sk
0949 764 864